WATERTUNE C

EPAC
NL- 4631 HV  Hoogerheide
The Netherlands


Mobiel: +31-(0) 6-51804676

Email:    epacho@planet.nl  


Home Producten Products Produkte Other languages Animal health

OZON: GENIAAL IN DECONTAMINATIE


Iedereen heeft wel eens van ozon gehoord, met name wanneer er wordt gesproken over het gat in de ozonlaag boven het Zuidpoolgebied. Hierop willen wij in dit document niet ingaan maar wel op andere toepassingsmogelijkheden van ozon, die veel aan een optimale handhaving van uw bedrijfs- en producthygiëne kunnen bijdragen. Daarom eerst een korte uitleg over ozon, gevolgd door een algemene beschrijving hoe ozon misschien ook in uw bedrijf kan worden gebruikt.


Wat is ozon en hoe wordt het gevormd?

Ozon is een molecuul dat bestaat uit 3 zuurstofatomen en wordt in de chemie aangeduid als O3. De Duitse onderzoeker C.F. Schönbein ontdekte de stof in 1839. De naam ozon is afgeleid van het Griekse woord “ozein” dat ruiken betekent. Na elektrische ontladingen in zuurstof hangt er een sterke geur die afkomstig is van ozon. Ozon wordt ook geroken na een stevig onweer.


De vorming van ozon (O3) begint met de ontleding onder invloed van licht van een zuurstofmolecuul (O2) in twee zuurstofatomen (O + O). Het molecuul wordt gesplitst in 2 stukken. De reactie van een zuurstofatoom met een ander zuurstofmolecuul levert ozon op. Het licht dat in staat is zuurstof te ontleden heeft een bepaalde golflengte, namelijk tussen de 129 en 240 nm.


Ozon wordt o.a. toegepast bij de behandeling van lucht, drinkwater, aan boord van vissersschepen, industrieel afval, stankoverlast en afvalwater. Ozon heeft een sterk dodende werking op micro-organismen, wat het product -gezien de milieuvriendelijke eigenschappen- ook bij uitstek geschikt maakt voor de behandeling van levensmiddelen. De desinfecterende werking van ozon wordt veroorzaakt door het 3e zuurstofatoom.


Informatie en praktische toepassingen:


Ozon is zeer milieuvriendelijk omdat het geen residuen achterlaat en het zich na ongeveer 20 minuten omzet in zuurstof.


Door toepassingen van ozon zijn gedurende de afgelopen ongeveer 100 jaar nog nooit ongelukken met fatale afloop voorgekomen.


E.Coli is een bacterie die overal voorkomt. Ozon oxideert E.Coli meer dan 3000 keer sneller dan chloor. Virussen worden ogenblikkelijk vernietigd.

Ook de afdoding van pathogene micro-organis-men zoals bij Salmonella’s, Campylobacter, Stafylokokken en Streptokokken wordt door ozon snel en efficiënt gedaan.


Vlees,  vis of eieren kunnen besmet zijn met pathogene micro-organismen. Kortstondige onderdompeling in geozoneerd water doodt alle micro-organismen, maakt het product veiliger voor consumptie en vertraagt het risico van bederf.

Vers sinaasappelsap, behandeld met ozon, bleek veel langer houdbaar nadat de micro-organismen in het sap werden geoxideerd.


Een krop sla, kortstondig gedompeld in geozo-neerd water, zag er na 40 uur bewaartijd bij 20°C veel frisser uit dan een niet behandelde krop sla.


Handen afspoelen in water, verzadigd met ozon, betekent steriele handen. Dezelfde handen, die bijvoorbeeld in een slagerij, poelier, kaaswinkel of bakkerij de levensmiddelen voor de klant verwerken, nemen vaak ook het geld aan en verstrekken het wisselgeld.


Handen wassen na een toiletgang is uitermate belangrijk. Echter zijn deze handen, na het aanraken van de deurknop bij het verlaten van de toiletruimte, opnieuw sterk bacterieel verontreinigd en ontstaan grote risico’s voor de consument wanneer met deze verontreinigde handen voedsel wordt aangeraakt. Onderzoek heeft aangetoond dat het regelmatig ozoneren van de lucht (0.4 ppm gedurende 4 minuten) in een vertrek alle bacteriën, virussen en schimmels afdoodt.


Allerlei keukengereedschappen, in gebruik op die plaatsen waar humaan voedsel wordt be- of verwerkt, onderdompelen in met ozon verzadigd water. Alle micro-organismen worden snel geoxideerd en daarmee het risico van herbesmetting tot een minimum teruggebracht. Het spoelwater blijft door de constante toevoer van ozon vrij van micro-organismen.


Schoongemaakte vloeren kunnen worden ontsmet met tenminste 2 ppm ozon in het water.


Geozoneerd proceswater in slachterijen geeft de zekerheid van het laagst denkbare kiemgetal tijdens alle fasen van het slachtproces.


Ozon wordt sinds het begin van deze eeuw gebruikt door vele drinkwaterbedrijven voor de behandeling van water omdat het niets in het water achterlaat en de smaak niet aantast.


Ozon wordt in meer dan 2500 steden wereldwijd toegepast voor waterbehandeling, waaronder Los Angeles, Paris, Montreal, Moskou, Kiev, Singapore, Brussel, Florence, Turijn, Marseille, Manchester en Amsterdam.


Ozon kan in een geringe concentratie in een ruimte worden gebracht en doodt daar alle bacteriën en verdrijft dan bijv. sigarettenrook of andere ongewenste geuroverlast. Na korte tijd hangt er in het vertrek een frisse geur.


Tijdens de Olympische Spelen in 1984 in Los Angeles eisten de Europese zwemteams dat het water in de zwembaden werd behandeld met ozon i.p.v. chloor. Hieraan werd voldaan.


Door bierbrouwers wordt ozon gebruikt om eventuele ongewenste smaak en geur in het water te neutraliseren. De smaak van het water zelf wordt door ozon niet aangetast.


In opslagruimtes van bijv. eieren, vlees, groenten en fruit zijn ozon concentraties van 1-3 ppm voldoende om de groei van bacteriën en schimmels te remmen.

Ozon kan industriële afvalstoffen zoals phenol en cyanide oxideren waardoor zij bio-afbreekbaar worden.


Ozon wordt ook dikwijls gebruikt om afvalstoffen van de fotografische industrie af te breken, waaronder de oxydatie van zware metalen, ethanol en azijnzuur.


Ozon is ook zeer geschikt voor de behandeling van gemeentelijk afvalwater, vervuild water in meren, rivieren (tjes) en meren. In tegenstelling tot chloor kan ozon dit water reinigen zonder aantasting van het ecosysteem omdat geen chemische residuen worden achtergelaten.


In de U.S.A. worden vaak ozon generatoren gebruikt om stankoverlast afkomstig van afval te vermijden. Ozon maskeert de stankoverlast niet: het oxideert de componenten waardoor deze geen stankoverlast meer veroorzaken.


In de farmaceutische industrie wordt ozon gebruikt als ontsmettingsmiddel.


Over medische toepassingen van ozon werden meer dan 4000 wetenschappelijke documenten geschreven.


In de medische geschiedenis kent het gebruik van ozon enkele zeer opmerkelijke en succesvolle feiten:

- In 1915 gebruikte de Duitse arts Albert Wolff ozon voor de behandeling van huidziekten.

- Tijdens W.O. 1 werd ozon gebruikt als ontsmettingsmiddel bij schotwonden en allerlei infecties.

- Ozon wordt (nog steeds) in Duitsland gebruikt als ontsmettingsmiddel in tandartspraktijken.


In verzorgings- en bejaardentehuizen wordt  vaak (te) weinig geventileerd. Horizontaal overdraagbare en pathogene micro-organismen kunnen onnodig veel zieken veroorzaken. Behandeling van de lucht met ozon in vertrekken leidt tot een belangrijke verlaging van het kiem-getal en verfrist de lucht waardoor ziekte wordt verminderd en op verpleegkosten wordt bespaard.