WATERTUNE C

EPAC
NL- 4631 HV  Hoogerheide
The Netherlands


Mobiel: +31-(0) 6-51804676

Email:    epacho@planet.nl  


Home Producten Products Produkte Other languages Animal health

..ultra violet alle bacteriën, virussen en schimmels in water, lucht en op oppervlaktes kan afdoden?


...ultra violet de DNA structuur van micro-organismen vernietigt waardoor vermenigvuldiging wordt voorkomen?


...er in de wetenschap geen micro-organismen bekend zijn die zich tegen de werking van ultra violet kunnen verweren of resistentie kunnen opbouwen?


...ultra violet geen residuen achterlaat op of in behandeld voedsel of drinkwater?


...ultra violet niet door de schaal van eieren kan dringen maar  de op de eischaal aanwezige micro-organismen afdoodt en dit door onderzoek in het laboratorium van het CPE (Controle-bureau voor Pluimvee en Eieren) is bevestigd?


...ultra violet in Nederland en vrijwel alle landen in Europa door  waterleidingbedrijven wordt ge-bruikt om micro-organismen in  drinkwater af te doden?


...ultra violet ook in de frisdrankenindustrie wordt ge-bruikt om micro-organismen in het water af te doden?


...ultra violet wordt gebruikt in bierbrouwerijen, bij ijsfabricage, in de electronica, maar ook aan boord van vliegtuigen en schepen voor het steriliseren van water?


…ultra violet ook micro-organis-men op vis- en vleessoorten, groentes, snoepwaren, verpak-kingen enz inactiveert?


...de FDA (Food and Drug Administration) in de Verenigde Staten het gebruik van ultra violet heeft goedgekeurd bij de behandeling en verwerking van menselijk voedsel?


...er speciaal ontwikkelde arma-turen met ultra violette lampen bestaan voor plaatsing in lucht-verversingskanalen?


...ultra violet in ziekenhuizen worden gebruikt om in de lucht voorkomende micro-organismen in operatiekamers en intensive care afdelingen af te doden?


...ultra violet wordt gebruikt om medische instrumenten te sterili-seren?


...bij het te lang kijken naar een ultra violette bron lasogen het gevolg kunnen zijn, maar wanneer u een bril draagt dit risico wordt voorkomen?


...uw huid kan verbranden wanneer deze te lang aan ultra violet wordt blootgesteld maar wanneer deze met gewone kleding is bedekt dit risico wordt voorkomen?


...ultra violet niet door  venster-glas kan dringen en u bij zonlicht achter glas niet kunt verbranden?


...ultra violet alleen door quartz glas, helder water en lucht kan dringen maar niet door bijv. vis, vlees, eieren, groente, koek, snoep enz, dus alleen het betreffende oppervlak sterili-seert?


...Japan een van de strengste wetgevingen op het gebied van humane voedselverwerking heeft en daarom in dit land vrijwel elk bedrijf op dit gebied ultra  violet toepast?


...ultra violet wordt gebruikt om op verpakkingen voorkomende micro-organismen af te doden?


...ultra violet in koelruimtes wordt gebruikt om het risico van bederf van vlees, groente of zuivel-producten te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren?ultra violet zeer veel kan bedragen tot een gezonder leefklimaat in bejaarden tehuizen. Hierbij is te denken aan woonkamers, zitruimtes voor algemeen gebruik, eetzalen enz.


...de kwaliteit van de lucht in uw huiskamer vanwege bijv. siga-rettenrook of te weinig ventilatie vaak véél slechter is dan de buitenlucht en ultra violet -in combinatie met ozon- hierin belangrijk verbetering brengt?


 ..het gebruik van ultra violet in kantoren, werkruimtes of kantines bijdraagt tot minder ziekteverzuim?


...ultra violet kan worden toegepast in bepaalde types pluimvee- en varkensstallen?


,,,ultra violet héél veel kan bijdragen tot het terugbrengen van horizontale infectiedruk in kuikenbroederijen, eieropslaglo-kalen en eierpakstations, kortom op zo goed als iedere plek waar bij de verwerking van humaan voedsel of andere kwetsbare goederen een te hoog kiemgetal  moet worden vermeden?


...de behandeling van drinkwater met ultra violet een zegen zou zijn voor de derde wereld of in specifieke rampgebieden en vele mensenlevens zou kunnen redden?


...Ultra violet het kiemgetal sterk vermindert maar niet mag worden beschouwd als een alternatief voor schoonmaken en desinfecteren.

Misschien wist u nog niet dat....